Tharikan Co., Ltd

บริษัท ธาริกัน จำกัด

เราเป็นผู้นำในธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีคุณภาพ และเสถียรภาพสูง ให้กับภาคเอกชน ราชการ และรัฐวิสาหกิจ และมีการบริการหลังการขายโดยทีมวิศวกรที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ ด้วยความรวดเร็ว เที่ยงตรง แม่นยำ และตรงไปตรงมา

การมีผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สำรองไว้จัดจำหน่ายให้กับลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ตรงต่อความต้องการของตลาด

การออกแบบและให้คำปรึกษาลูกค้า

ด้านการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยให้ความคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนสูงสุดของลูกค้า

การมีบริการหลังการขายให้กับลูกค้า

ด้วยอะไหล่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมด้วยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงด้านการซ่อมบำรุง และดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

ABOUT US

เกี่ยวกับ ธาริกัน

บริษัท ธาริกัน จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Kohler (โคเล่อร์) จากประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 เรามีผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ทั้งชนิดติดตั้งภายในห้องเครื่อง (Open Type Diesel Generator Set) และชนิดมีตู้ครอบเก็บเสียง (Soundproof Enclosure Type Generator Set) พร้อมทั้งเรายังมีอะไหล่สำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้คอยให้บริการลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม

ถึงแม้ว่าประเทศไทยในปัจจุบันจะมีระบบการผลิตและการส่งกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงมากพออยู่แล้ว แต่กระนั้นก็ตาม กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ยังสามารถเกิดการขัดข้องขึ้นได้ เช่น อันเนื่องมาจากความบกพร่องในอุปกรณ์ การเกิดอุบัติเหตุ การตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการแก้ไขหรือการบำรุงรักษา หรือเกิดการขาดกระแสไฟฟ้าไว้ใช้งานอันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งการที่กระแสไฟฟ้าเกิดการขัดข้องแม้แต่เพียงวินาทีเดียว ก็สามารถสร้างความเสียหายให้แก่ธุรกิจหลายๆประเภทได้อย่างมากมายเช่นกัน ยกตัวอย่าง เช่น

การสูญเสียความเชื่อมั่น

ในความปลอดภัยและความสะดวกสบายของลูกค้าในธุรกิจประเภทห้างสรรพสินค้า สนามบิน โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ

การสูญเสียวัสดุอุปกรณ์

ในกระบวนการการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วหรือพลาสติก โรงงานผลิตกระเบื้อง โรงงานผลิตยางรถยนต์ ฯลฯ

การสูญเสียสินค้าสำเร็จรูป

เช่น ธุรกิจประเภทห้องเย็น ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภท กุ้ง ไก่ เป็นต้น

OUR SERVICES

บริการ ของธาริกัน

บริษัท ธาริกัน จำกัด มีวิศวกรและช่างที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมสูงในการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรตั้งแต่ การให้คำปรึกษา การวางแผน การเริ่มออกแบบ ไปจนถึงการติดตั้ง และการทดลองการทำงานของระบบ นอกจากนี้ เรายังรับประกันถึงคุณภาพ และความน่าเชื่อถือของการบริการของเราโดยมีแผนกงานบริการของเราที่พร้อมจะให้บริการแก่ลูกค้าของเราตลอด 24 ชั่วโมง ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ เราจะทำงานเคียงค้างท่านไปเสมอ เพื่อให้เกิดความสบายใจสูงสุดในระบบไฟฟ้าของท่าน

อ่านเพิ่มเติม
OUR SERVICES

สินค้าของเรา

เครื่องกําเนิดไฟฟ้าชนิดเปลือย

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในปัจจุบันเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดนี้จะโดดเด่นด้านความสามารถในการทนทานต่อสภาพแวดล้อมทุกรูปแบบได้ เพราะถูกผลิตขึ้นจากวัสดุที่กันสนิม และมีความแข็งแกร่งสูง

เครื่องกําเนิดไฟฟ้าชนิดมีตู้ครอบเก็บเสียง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในปัจจุบันเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดนี้จะโดดเด่นด้านความสามารถในการทนทานต่อสภาพแวดล้อมทุกรูปแบบได้ เพราะถูกผลิตขึ้นจากวัสดุที่กันสนิม และมีความแข็งแกร่งสูง

สินค้าของธาริกัน
OUR CUSTOMERs

ลูกค้า ของธาริกัน

WORK WITH US

ร่วมงานกับเรา

ค้นหาตำแหน่งงานที่เปิดรับ และมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวธาริกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา