บริษัท ธาริกัน มีวิศวกรและช่างที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมสูงในการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรตั้งแต่ การให้คำปรึกษา การวางแผน การเริ่มออกแบบ ไปจนถึงการติดตั้ง และการทดลองการทำงานของระบบ  นอกจากนี้ เรายังรับประกันถึงคุณภาพ และความน่าเชื่อถือของการบริการของเราโดยมีแผนกงานบริการของเราที่พร้อมจะให้บริการแก่ลูกค้าของเราตลอด 24 ชั่วโมง  ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ เราจะทำงานเคียงค้างท่านไปเสมอ เพื่อให้เกิดความสบายใจสูงสุดในระบบไฟฟ้าของท่าน