Tharikan Co., Ltd

บริษัท ธาริกัน จำกัด

33 ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 19 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เวลาเปิดทำการ : 8:00 น. – 17:00 น.
โทรศัพท์ : 02-519-5488, 02-946-7295
แฟกซ์ : 02-519-3820, 02-946-7299

ติดต่อฝ่ายขาย : คุณธีรนาท

เมล์ : teeranart.sale@gmail.com
โทรศัพท์ : 063-515-6951

ติดต่อฝ่าย After Sales Service : คุณศุภสวัสดิ์

เมล์ : oatarsa@hotmail.com
โทรศัพท์ : 087-679-9876

กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใบเสนอราคา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการของธาริกัน

ขอใบเสนอราคา